Հայաստանի բնության հրաշալիքներից մեկը` Շաքիի ջրվեժը

Սյունիքի մարզում գտնվող ջրագրական բնության հուշարձան: