Սիսիանի համայնապատկերը

Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքը 1973 թվականին: