Անգլիայի դեսպանը սարքավորում է հանձնում Մատենադարանին

Անգլիայի դեսպանը սարքավորում է հանձնում Մատենադարանի տնօրեն Սեն Արևշատյանին: