Խորհրդային միության հերոս Ս. Բաղդասարյան

Խորհրդային միության հերոս Ս. Բաղդասարյանը: