Իջևանի թունելի շինարարությունը

Իջևանի թունելի շինարարությունը 1997 թվականին: