Խորհրդային միության հերոս Ս. Մարտիրոսյան

Խորհրդահայ ռազմական գործիչ, ԽՍՀՄ հերոս Ս. Մարտիրոսյանը: