Հայաստանի մանկական պատկերասրահը

Երևանի մանկական պատկերասրահում. 1973 թվականի լուսանկար: