Միջազգային սիմպոզիում

Միջազգային սիմպոզիում` ֆիլմեր արվեստի մասին: