Երևանի ԳՈՒՄ-ի շենքը

Երևանի ԳՈՒՄ-ի շենքը 1976 թվականին: