Երևանի Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտը

Երևանի Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի շենքը: