Արամ Խաչատրյանի հեղինակային համերգը
Արամ Խաչատրյանի հեղինակային համերգը Երևանի Լենինի հրապարակում 1977 թվականին: