Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան ինստիտուտը
Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան ինստիտուտի ուսանողները: