Երևանյան համայնապատկեր. Լենինի հրապարակ
Երևանի գլխավոր հրապարակը` Լենինի հրապարակը (Հանրապետության հրապարակ):