Երևանի Սպանդարյանի հրապարակը
Երևանի Սուրեն Սպանդարյանի հրապարակը, որը 1991թ. վերանվանվել է հայ ականավոր ռազմական, պետական գործիչ Գարեգին Նժդեհի անունով։