Երևանը թռչնի թռիչքի բարձրությունից
Երևանը թռչնի թռիչքի բարձրությունից 1977 թվականին: