Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանը
Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանը 1977 թվականին: