Մարշալ Բաղրամյանը Հաղարծինի խաչքարի մոտ
Մարշալ Բաղրամյանը Հաղարծինի խաչքարի մոտ 1976 թվականի հոկտեմբերի 29-ին: