Երևանի Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտը
Երևանի Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի շենքը: