Երևանի պետական համալսարանի շենքը
Հայաստանի մայր բուհը։