Երևանի Նորաշեն թաղամասը
Երևանի Նորաշեն թաղամասը 1986 թվականին: