Երիտասարդական պալատը
Երիտասարդական պալատի` «Կուկուռուզնիկի» շենքը 1981 թվականին: