Արարատի խաղողի այգիները
Խաղողի բերքահավաք Արարատում: