Նոր Ավան թաղամասի կառուցումը
Նոր Ավան թաղամասի կառուցումը 1980 թվականին: