Ջերմուկի բնաշխարհը
Հայասատանի Վայոց Ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքը 1980 թվականին: