Երևանի Ավան թաղամասը
Երևանի Ավան թաղամասը 1982 թվականին: