Երևանի Լենինի պողոտայի գետնանցումը
Երևանի Լենինի (ներկայիս՝ Մաշտոցի) պողոտայի գետնանցումը: