Երիտասարդական պալատը` «Կուկուռուզնիկը»
Երիտասարդական պալատի`«Կուկուռուզնիկի» շենքը 1980 թվականին: