Երևանի մետրոյի «Լենինի հրապարակ» կայարանը
Երևանի մետրոյի «Լենինի հրապարակ» (այժմ՝ «Հանրապետության հրապարակ») կայարանը: