Տեսարան Կապան քաղաքից
Սյունիքի մարզկենտրոն Կապան քաղաքը (նախկինում` Ղափան) 1981 թվականին: