Երևանի Լենինի հրապարակն ու «Արմենիա» հյուրանոցը
Երևանի Լենինի (այժմ՝ Հանրապետության) հրապարակն ու «Արմենիա» հյուրանոցը 1982 թվականին: