Տեսարան Ջերմուկ քաղաքից
Հայասատանի Վայոց Ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքը: