Իջևան-Հրազդան երկաթգծի կառուցումը
Իջևան-Հրազդան երկաթգծի կառուցումը 1985 թվականին: