Երևանի Լենինի հրապարակը
Երևանի գլխավոր հրապարակը` իր «երգող շատրվաններով»: