Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի շենքը
Երևանի Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի շենքը: