Հայաստանի ազգագրության թանգարան
Հայաստանի ազգագրության և ազգային-ազատագրական պայքարի պետական թանգարանում: