Հայկական հարսանիք
Հայկական հարսանիք 1987 թվականին: