Դասաժամ Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտում
Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի ուսանողները դասի ժամանակ: