Իջևան-Հրազդան երկաթգծի կառուցում
Իջևան-Հրազդան երկաթգծի էլեկտրոֆիկացումը: