Ձմեռային հանգիստ Ծաղկաձորում
Ձմեռային հանգիստ Ծաղկաձորում 1985 թվականին: