«Էրեբունի-Երևան» տոնակատարություն
«Էրեբունի-Երևան» տոնակատարությունը Լենինի հրապարակում 1985 թվականին: