Դիլիջանի թանգարան-արգելոցի կառուցումը
Դիլիջանի թանգարան-արգելոցի կառուցումը 1985 թվականին: