ԵՊՀ-ում սովորող օտարերկրացի ուսանողները
Երևանի պետական համալսարանում սովորող օտարերկրացի ուսանողները: