Լենինականի երկաթուղային կայարան
Լենինականի երկաթուղային կայարանի շենքը 1984 թվականին: