Քաջարանի հանքավայր
ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան քաղաքի հանքավայրը: