«Ավտոգենմաշ» գործարանն ու դրա արտադրանքը
Կիրովականի (Վանաձորի) «Ավտոգենմաշ» գործարանն ու դրա արտադրանքը: