Պեղումներ Նոր Արմավիրում
Պեղումներ Նոր Արմավիրում 1983 թվականին: