Երևանի Լենինի հրապարակը
Երևանի Լենինի հրապարակը 1982 թվականին: