Հոկտեմբերյանի մշակույթի տան երգի և պարի խումբը
Հոկտեմբերյանի մշակույթի տան երգի և պարի խումբը Զվարթնոցում և Սարդարապատում: