Մատուռ Սանահինում
Մատուռ Սանահինում՝ Տուտեորդու խաչքարը կողքին: