Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական ինստիտուտի ուսանողները
Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական ինստիտուտի ուսանողները դասաժամին: